Únia žien Slovenska o postavení žien s ministerkou Ľubicou Laššákovou

11.07.2018 Komunikačný odbor
Únia žien Slovenska o postavení žien s ministerkou Ľubicou LaššákovouMinisterka kultúry Ľubica Laššáková sa dnes stretla s užším vedením Únie žien Slovenska (ÚŽS). Popri aktuálnom pláne podujatí v jednotlivých regiónoch v druhom polroku otvorene diskutovali o postavení žien v súčasnej spoločnosti, ale aj o úlohe médií v jeho prezentácii.

 

 

Irena Belohorská, predsedníčka Správnej rady a štatutárka ÚŽS predstavila plán podujatí, ktoré reflektujú aj oslavy 100. výročia spoločnej Československej republiky a požiadala o záštitu. Podujatie venované podpore folklóru a tradícii predstavia verejnosti a médiám už v auguste v Bratislave.

Táto nezávislá mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou združuje ženy od 16 rokov a v súčasnosti má takmer 12 000 členiek registrovaných v ôsmich krajských organizáciách – Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice. Vďaka tomu nielen zbierajú podnety a v rámci možností organizácie pripravujú riešenia podľa potrieb regiónov. Krajské predsedníčky upriamili pozornosť napríklad na potrebu denných táborov pre deti  zo sociálne slabších rodín práve počas letných prázdnin.

      

Následne otvorene diskutovali o postavení žien v súčasnej spoločnosti, ale aj úlohe médií v informačnej dobe, ktorá ovplyvňuje celé rodiny. „Snažíme sa zlepšovať postavenie žien v spoločnosti a podporovať ich rozvoj" zdôraznila I. Belohorská na stretnutí. 

Ľubica Laššáková privítala ich aktivity a podporila snahu o vytváranie priestoru pre všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy a priestoru pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote aj prostredníctvom činnosti tejto neziskovej mimovládnej organizácie.

 

Zdroj: Komunikačný odbor

 << späť
Linky