Múzeum roka, Galéria roka a Cena Andrea Kmeťa

28.05.2018 Komunikačný odbor
Múzeum roka, Galéria roka  a Cena Andrea KmeťaMinisterka kultúry Ľubica Laššáková odovzdá tituly Múzeum roka 2017, Galéria roka 2017 a Cenu Andrea Kmeťa 12. júna 2018 v Dvorane Ministerstva kultúry SR. Zároveň vyhlasuje 16. ročník súťaže Múzeum roka/Galéria roka 2018.

Cenu Andreja Kmeťa udeľuje ministerka kultúry významným osobnostiam z oblasti múzeí, galérií, folkloristiky a na základe nominácie. Do súťaže Múzeum roka/Galéria roka sa môžu zapájať všetky múzeá a galérie, ktoré sú registrované v zozname vedenom ministerstvom kultúry. Momentálne úradujúcim víťazom je Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, ktoré získalo titul Múzeum roka 2016. Najlepšou galériou sa v 14. ročníku súťaže stala Stredoslovenská galéria Banská Bystrica. 

 

Vyhlásenie ocenení

Tituly 15. ročníka Múzeum roka/Galéria roka 2017  sú udeľované za výnimočné výsledky, ktoré dosiahli múzeá a galérie vo svojej odbornej činnosti v hodnotenom období od 1. januára do 31. december 2017.

Hodnotia sa napr. významné artefakty do zbierkového fondu súťažiaceho, úroveň výskumnej činnosť, postup pri zlepšení ochrany zbierok a pri zreštaurovaní významných diel zo zbierkového fondu. Kritériom posudzovania je aj úroveň expozícií, realizovaných výstav, vydaných publikácií a propagačných materiálov a taktiež záujem verejnosti o podujatia a ich mediálna propagácia.

 

Cenu Andreja Kmeťa udelí ministerka kultúry  Ľ. Laššáková za rozvoj, ochranu a záchranu kultúrneho dedičstva, za vedecké práce pomáhajúce odbornému rastu slovenského múzejníctva a galeristiky, etnografie a folkloristiky a za mnohoročnú odbornú prácu v týchto oblastiach. Osobnosti boli nominované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Zväzom múzeí na Slovensku, Radou galérií Slovenska a Radou na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Deväťčlenná odborná porota, vymenovaná ministerkou, odporučila na tohtoročnom oceňovaní udeliť Cenu Andreja Kmeťa šiestim osobnostiam.

 

Vyhlásenie súťaže Múzeum roka/Galéria roka 2018

Ministerka kultúry  Ľubica Laššáková vyhlásila 16. ročník súťaže Múzeum roka/Galéria roka 2018 pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. Múzeá a galérie sa môžu prihlásiť do 28. februára 2019. Odborná porota bude hodnotiť ich celoročné výsledky (od 1. januára  do 31. december 2018). Podobne ako v tomto roku výhercovia získajú osvedčenie o udelení a užívaní titulu Múzeum roka/Galéria roka 2018, artefakt symbolizujúci udelenie titulov a finančnú odmenu.

 << späť
Linky