Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie

26.04.2018 Komunikačný odbor
Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie Postupy prác a aktuálne problémy pri rekonštrukcii Slovenskej národnej galérie v Bratislave boli centrom pozornosti Ľubice Laššákovej. Priamo na stavenisku sa s riaditeľkou SNG Alexandrou Kusou zhodli, že rekonštrukcia, ktorá dnes postupuje podľa projektu z roku 2006, je jedinečnou príležitosťou pre vytvorenie modernej galerijnej a kultúrnej inštitúcie.

Ľubica Laššáková ocenila navrhovanú novú architektúru galérie, ktorá vzišla z medzinárodnej súťaže a  rešpektuje pôvodnú architektúru Vladimíra Dedečka, rieši urbanizmus areálu i jeho zapojenie sa do mestských štruktúr, napríklad areál ako malá galerijná štvrť, účelné riešenie prevádzok v súlade s nastavením galerijných štandardov. Na záver kontrolného dňa  ministerka požiadala o predloženie súhrnnej informácie o aktuálnej situácii, vrátane finančných náležitostí.

Slovenská národná galéria začala rekonštrukciu podpisom zmluvy s dodávateľom dňa 28. 12. 2015 a následným odovzdaním priestorov dodávateľovi dňa 18. 1. 2016. Stavba bola plánovaná na 36 mesiacov a po jej skončení bude mať verejnosť k dispozícii moderný a kultivovaný verejný priestor s 5 385 m2 čistej výstavnej plochy.

 << späť
Linky