Rokovanie s predstaviteľmi Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc

25.04.2018 Komunikačný odbor
Rokovanie s predstaviteľmi Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych stanícMinisterka kultúry Ľubica Laššáková rokovala s predstaviteľmi Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, ktorí prezentovali svoje postoje k nedoriešeným otvoreným otázkam v rámci spolupráce s rezortom kultúry.

Témami boli okrem iného návrh regulačného mechanizmu, ale aj samoregulácia pri ochrane maloletých, podmienky pre rádiá, či  otázky reklamy.

V oblasti legislatívy sa diskusia týkala prípravy nového zákona, ktorý upraví slovenské podmienky nadväzne smernicu EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách. Jej prijatie sa predpokladá do konca tohto roka. Prítomní predstavitelia sa dohodli sa pokračovaní spolupráce  v pracovnej skupine. 

Ministerka Laššáková podporila nevyhnutnosť predvídateľnosti legislatívneho a podnikateľského prostredia pre fungovanie médií. „Dvere sú otvorené, sme pripravení prijímať návrhy a pripomienky a pracovať na tom, aby sa prostredie zlepšovalo", uviedla na záver rokovania.

 << späť
Linky