Oslavy Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 na pôde UNESCO

16.03.2018
Oslavy Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 na pôde UNESCODňa 13. marca 2018 sa s podporou Ministerstva kultúry SR a v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom SR a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky pri príležitosti osláv Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 a pripomenutia si 50. výročia Pražskej jari konalo na pôde UNESCO v Paríži kultúrne podujatie s názvom „Zlatý vek československej kultúry 60-tych rokov“. Prezentácia vo forme panelovej diskusie a premietnutia filmu režiséra Jiřího Menzela priblížila širokej medzinárodnej verejnosti mimoriadny kultúrny a umelecký vplyv otvorenosti doby, ktorá poskytla vzácnu príležitosť pre kultúrnu prosperitu oboch krajín.

Zámerom organizátorov bolo využiť pôdu UNESCO na predstavenie jednej z dejinných udalostí Slovákov a Čechov v rámci spoločných výročí roka 2018. Patronát nad podujatím prevzala generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay.  V mene generálnej  riaditeľky UNESCO vystúpila riaditeľka divízie UNESCO pre kreativitu a kultúru pani Jyoti Hosagrahar, ktorá označila 60. roky 20. storočia za obdobie politickej a umeleckej liberalizácie s následným vyvrcholením v kontexte Pražskej jari 1968 a vyjadrila poďakovanie vedenia UNESCO za sprístupnenie vedomostí a vzácnych skúseností dvoch krajín, ktoré poskytujú inšpiráciu a povzbudenie pre celé medzinárodné spoločenstvo.

 << späť
Linky