"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Minister Maďarič podporí čitateľskú gramotnosť detí

29.11.2017
logo MK SRVláda SR dnes na svojom zasadnutí schválila materiál Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy, ktorý na jej rokovanie predložil minister kultúry Marek Maďarič. Ide o iniciatívny materiál rezortu kultúry, vychádzajúci z Akčného plánu na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020. Ministerstvo v ňom navrhuje od 1.1.2018 v rámci Bibiany vznik Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania. Cieľom centra bude podpora čítania a čitateľskej gramotnosti detí, ktorá je základným atribútom pre každého človeka pri jeho ďalšom vzdelávaní. Prednostne pôjde o rozvoj čitateľskej gramotnosti detí predškolského veku, mladšieho a staršieho školského veku.

„Žijeme v neustále sa meniacom svete, vo vedomostnej spoločnosti, v ktorej je porozumenie rôznym typom textov pre jednotlivca kľúčové. Nízka úroveň čitateľskej gramotnosti nebude v najbližšej budúcnosti stačiť ani pri najnižšie kvalifikovaných pracovných miestach. Výskumy, prognózy a skúsenosti zo zahraničia jednoznačne potvrdzujú, že čítanie nie je iba jednou z mnohých kultúrnych činností, ale podmieňuje všetky ostatné, je konkrétnym nástrojom ekonomického rastu krajiny, výrazne vplýva na ekonomický a demokratický rozvoj spoločnosti a ovplyvňuje aj celkový stav zamestnanosti. Zriadením centra čítania prispeje ministerstvo kultúry k eliminovaniu kritického stavu v oblasti čítania ako zručnosti a procesu spoločenského vnímania hodnoty čítania,“ povedal na margo vzniku centra minister kultúry Marek Maďarič.

Centrum literatúry pre deti a mládež a podpory čítania sa vo svojej činnosti sústredí predovšetkým na odbornú, konzultačnú a metodickú oblasť v otázke čitateľskej gramotnosti detí. Koordinovanie aktivít centra bude mať zo začiatku na starosti jeden odborník – zamestnanec Bibiany, ktorý si postupne vytvorí svoj tím.

 

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky