Aktuality ministerstva kultúryStránka: 5 z 6 Choď na :   1  2  3  4  5  6    Záznamov: 53

 • Minister kultúry odovzdal prezidentovi svoju abdikáciu

  5.3.2018

  Minister kultúry odovzdal prezidentovi svoju abdikáciuMinister kultúry SR Marek Maďarič odovzdal dnes prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi svoj abdikačný list. Vo funkcii definitívne skončí v stredu 7.3., kedy by mal prezident Andrej Kiska dočasne poveriť vedením rezortu kultúry podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho....

 • Medzinárodná konferencia Oživovanie hradov

  13.2.2018

  oživovanie hradovV priestoroch Dvorany MK SR sa dnes začala dvojdňová medzinárodná odborná konferencia Oživovanie hradov. Hlavným cieľom konferencie, ktorú ministerstvo kultúry organizuje z príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018, je najmä sumarizácia doterajších výsledkov a skúseností s obnovou hradov, historických parkov a torzálnej architektúry s pomocou nezamestnaných a takisto zo strany dobrovoľníckych združení na Slovensku. Súčasťou podujatia, ktoré sa koná pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča, je aj výstava na túto tému. Odbornú konferenciu organizuje ministerstvo kultúry SR, partnermi akcie sú združenie Zachráňme hrady a Archeologický ústav SAV Nitra....

 • Nová výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín otvára interkultúrny dialóg

  9.2.2018

  Nová výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín otvára interkultúrny dialógV piatok 9. februára 2018 vyhlásil Fond na podporu kultúry národnostných menšín výzvu určenú všetkým menšinám na podporu interkultúrneho dialógu a porozumenia. V poradí štvrtá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov je zverejnená na webovom sídle www.kultminor.sk. ...

 • Výzva na predkladanie návrhov na člena rady Fondu na podporu umenia za oblasť divadla

  8.2.2018

  Výzva na predkladanie návrhov na člena rady Fondu na podporu umenia za oblasť divadlaMinister kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyzýva profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predloženie návrhov na: · jedného člena rady Fondu na podporu umenia za oblasť divadla ...

 • Národná cena za dizajn 2018 Informácia o vyhlásení súťaže

  5.2.2018

  Národná cena za dizajn 2018 Informácia o vyhlásení súťažeSlovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje v poradí už 15. ročník Národnej ceny za dizajn. V roku 2018 je súťaž venovaná komunikačnému dizajnu a je určená pre profesionálnych dizajnérov pôsobiacich v oblasti komunikačného dizajnu, študentov grafického dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti komunikačného dizajnu a výrobcov, klientov a vydavateľov pôsobiacich v oblasti komunikačného dizajnu....

 • Prvé Múzeum holokaustu na Slovensku začína tretí rok svojej existencie

  26.1.2018

  Prvé Múzeum holokaustu na Slovensku začína tretí rok svojej existencieOd otvorenia SNM – Múzea holokaustu v Seredi v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora uplynuli dnes dva roky, jeho bránami už prešlo viac ako 34 - tisíc návštevníkov. Na mieste pôvodného tábora, v ktorom bolo počas druhej svetovej vojny väznených približne 16 -tisíc Židov, vznikla stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi. Na kontrolu prebiehajúcich prác, t.j. rekonštrukcie pôvodných barakov a prípravu novej časti expozície sa prišli pozrieť aj minister kultúry SR Marek Maďarič a minister financií SR Peter Kažimír. ...

 • Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil tretiu výzvu

  26.1.2018

  Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil tretiu výzvuV piatok 26. januára 2018 zverejnil Fond na podporu kultúry národnostných menšín v poradí už tretiu výzvu na svojom webovom sídle www.kultminor.sk. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov tentokrát podporí maďarskú národnostnú menšinu a jej kultúrno-osvetovú a vzdelávaciu činnosť a tiež rómsku národnostnú menšinu v oblasti profesionálneho umenia....

 • Spustenie novej verzie portálu Duševné vlastníctvo

  23.1.2018

  Spustenie novej verzie portálu Duševné vlastníctvo Dňa 1. januára 2018 bola úspešne uvedená do prevádzky nová verzia portálu Duševné vlastníctvo (www.dusevnevlastnictvo.gov.sk). Portál prešiel kompletným redizajnom, aby sa stal užívateľsky prijateľnejším, prístupnejším i intuitívnejším, a zároveň si zachoval svoju základnú funkciu informovať verejnosť zaujímajúcu sa o problematiku duševného vlastníctva, poskytovať aktuálne informácie z tejto oblasti a umožniť súčasne aktívne riešiť problémy verejnosti prostredníctvom odpovedí na otázky položené používateľmi. ...

 • Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil druhú výzvu

  22.1.2018

  Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil druhú výzvuFond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil v piatok 19. januára 2018, na svojom webovom sídle www.kultminor.sk novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov. V poradí druhá výzva fondu je vyhlásená pre všetky národnostné menšiny za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. ...

 • REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA

  16.1.2018

  centrum pre tradičnú ľudovú kultúru_logoMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle Štatútu Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, v znení neskorších dodatkov, vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na zápis do zoznamu ...


Stránka: 5 z 6 Choď na :   1  2  3  4  5  6    Záznamov: 53


Linky