Aktuality ministerstva kultúryStránka: 4 z 6 Choď na :   1  2  3  4  5  6    Záznamov: 53

 • Viac audiokníh, elektronických kníh i diel v Braillovom, či zväčšenom písme Prvá novela Autorského zákona pomôže ľuďom s poruchami čítania

  23.4.2018

  Viac audiokníh, elektronických kníh i diel v Braillovom, či zväčšenom písme Prvá novela Autorského zákona pomôže ľuďom s poruchami čítaniaPočet kníh, e-bookov, časopisov, novín a ostatných diel v Braillovom písme, či vo zväčšenom písme, alebo špeciálne prispôsobených elektronických kníh, audiokníh a ostatných prístupných formátoch pre ľudí s poruchami čítania na Slovensku sa zvýši vďaka prvej priamej novele Autorského zákona z dielne ministerstva kultúry. V piatok 20. apríla 2018 schválila ju vláda SR na svojom rokovaní. Na zlepšenie dostupnosti sa zároveň zavádza nová zákonná výnimka z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Dostupnosť takýchto diel by sa mala zlepšiť nielen v rámci Slovenska, ale aj vďaka cezhraničnej výmene aj na úrovni EÚ i ostatných krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Marakéšskej zmluvy. ...

 • Začala sa 63 Košická hudobná jar

  20.4.2018

  Začala sa 63 Košická hudobná jarKošice, 20. mája 2018 - Za prítomnosti ministerky kultúry Ľubice Laššákovej a bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera sa včera začal úvodným koncertom Štátnej filharmónie Košice pod taktovkou YuAna Changa medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar....

 • Ponuka na spoluprácu pre signatárov Výziev platí

  17.4.2018

  Ponuka na spoluprácu pre signatárov Výziev platíStretnutie ministerky kultúry SR so signatármi dvoch výziev - Výzvy na Reparát a Výzvy na podporu regionálnej kultúry. Obom skupinám ponúkla možnosť podieľať sa na formovaní vízie a konkrétnych rozhodnutiach o smerovaní kultúry na Slovensku v rámci novovznikajúceho Grémia Expertov. Pre podporu regiónov plánuje zriadiť pozície splnomocnencov, či kultúrnych atašé, ktorí budú zbierať podnety a spolupracovať na riešení problémov priamo v regiónoch a v krajských mestách....

 • 10 miliónov na zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva

  16.4.2018

  10 miliónov na zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva„Slovensko sa musí razantnejšie starať o svoje kultúrne dedičstvo v regiónoch. Sú ľudia, ktorí stále hľadajú prácu a sú európske zdroje, ktoré sme schopní využiť. Práve to chcem spojiť.“ Povedala ministerka kultúry Ľubica Laššáková dnes počas návštevy SNG Zvolenský zámok. „Preto od 1. mája tohto roku preinvestujeme viac ako 10 miliónov EUR. V spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťame Národný projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva z operačného programu Ľudské zdroje. V tomto rámci bude viac ako 600 ľudí bude pracovať na obnove 37 objektov kultúrneho dedičstva vo všetkých krajoch Slovenska, s výnimkou Bratislavy, dodala ministerka. ...

 • Nový generálny tajomník služobného úradu MK SR

  12.4.2018

  Nový generálny tajomník služobného úradu MK SRNovým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva kultúry SR sa stal pán Kamila Peteraja ml.Vláda ho do funkcie vymenovala na stredajšom zasadnutí a do funkcie ho prijala ministerka kultúry Ľubica Laššáková....

 • Schválený Akčný plán rozvoja kultúry do roku 2020 bude riešiť i sponzoring umenia

  12.4.2018

  Schválený Akčný plán rozvoja kultúry do roku 2020 bude riešiť i sponzoring umenia Do konca roku 2018 by malo Ministerstvo kultúry SR predložiť do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorý by umožnil adresný a efektívny sponzoring kultúry a umenia. Vyplýva to z Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2018 až 2020, ktorý v stredu schválila vláda. Dokument obsahuje 45 definovaných úloh a krokov v rámci šiestich strategických oblastí. "Ďalšia strategická oblasť venujúca sa podpore kreatívneho priemyslu v tomto akčnom pláne rozpracovaná nebola vzhľadom na to, že táto oblasť má samostatný strategický dokument a aj implementačný harmonogram v podobe akčného plánu," ozrejmila predkladateľka materiálu, ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. ...

 • Slovensko-ruská kultúrna spolupráca má dynamický vývoj

  23.3.2018

  Slovensko-ruská kultúrna spolupráca má dynamický vývojNasledujúce päťročné obdobie by malo priniesť ďalšie zintenzívnenie a prehĺbenie slovensko-ruskej spolupráce v oblasti kultúry. Po štvrtkovom stretnutí a podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry (MK) SR a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2018–2022 to uviedli štátny tajomník slovenského rezortu kultúry Ivan Sečík a námestníčka ruského ministra kultúry Alla Manilovová....

 • Ministerkou kultúry sa stala Ľubica Laššáková

  22.3.2018

  Ministerkou kultúry sa stala Ľubica LaššákováPrezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval vo štvrtok 22. marca 2018 novú vládu SR pod vedením Petra Pellegriniho po demisii, ktorú podal expremiér Robert Fico. Ministerkou kultúry sa stala Ľubica Laššáková (Smer-SD)....

 • Oslavy Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 na pôde UNESCO

  16.3.2018

  Oslavy Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 na pôde UNESCODňa 13. marca 2018 sa s podporou Ministerstva kultúry SR a v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom SR a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky pri príležitosti osláv Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 a pripomenutia si 50. výročia Pražskej jari konalo na pôde UNESCO v Paríži kultúrne podujatie s názvom „Zlatý vek československej kultúry 60-tych rokov“. Prezentácia vo forme panelovej diskusie a premietnutia filmu režiséra Jiřího Menzela priblížila širokej medzinárodnej verejnosti mimoriadny kultúrny a umelecký vplyv otvorenosti doby, ktorá poskytla vzácnu príležitosť pre kultúrnu prosperitu oboch krajín. ...

 • výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa SFÚ.

  7.3.2018

  výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa SFÚ.Výberové konanie a voľba generálneho riaditeľa SFÚ na funkčné obdobie 5 rokov sa uskutoční na základe verejného vypočutia. Do funkcie generálneho riaditeľa SFÚ možno zvoliť len osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá spĺňa všeobecné predpoklady na výkon funkcie určené v § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Za osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami sa považuje fyzická osoba, ktorá má najmenej tri roky odbornej praxe v riadiacej funkcii a získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti audiovízie, alebo získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom odbore a má aj odbornú prax najmenej päť rokov v oblasti audiovízie. ...


Stránka: 4 z 6 Choď na :   1  2  3  4  5  6    Záznamov: 53


Linky