Aktuality ministerstva kultúryStránka: 4 z 7 Choď na :   1  2  3  4  5  6  7    Záznamov: 68

 • FOLK EXPO SLOVAKIA 2017. Nová platforma pre folklórny priemysel.

  9.6.2017

  Folk Expo, Autor: Michal VeselskýMinister kultúry Marek Maďarič otvoril dnes svojím príhovorom v priestoroch Divadla SĽUK v Bratislave sympózium s názvom Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry v súčasnosti. Toto sympózium (9.-10.6.2017) sa uskutočňuje pri príležitosti 10. výročia schválenia vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru a je prvým bodom programu dvojdňového podujatia FOLK EXPO SLOVAKIA 2017, ktorého cieľom je prezentovať klasické a inovatívne prístupy k tradičnej ľudovej kultúre, vzdelávať, spájať folklórne a nefolklórne komunity, podporovať vzájomné zdieľanie informácií v tejto oblasti a skúseností. Podujatie organizuje Slovenský ľudový umelecký kolektív a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u. ...

 • Výsledky súťaže Múzeum roka a Galéria roka 2016 a Ceny Andreja Kmeťa

  6.6.2017

  Múzeum roka a Galéria roka 2016 a Ceny Andreja KmeťaMinister kultúry Marek Maďarič dnes ocenil najlepšie múzeum a galériu na Slovensku za rok 2016 a piatim laureátom odovzdal Cenu Andreja Kmeťa. Slávnostný ceremoniál vyhlásenia výsledkov 14. ročníka súťaže Múzeum roka/Galéria roka 2016 a odovzdávanie Cien Andreja Kmeťa je súčasťou podujatí k Medzinárodnému dňu múzeí (18. máj). ...

 • Príťažlivosť poézie – slávnostný program venovaný Miroslavovi Válkovi

  6.6.2017

  Príťažlivosť poézieNite. Dotyky. Už koľkú noc... Kto by nepoznal nadčasové básne významného slovenského básnika a prekladateľa Miroslava Válka? Včera sa naňho pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín spomínalo vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Niektoré jeho básnické texty zarecitovali či zaspievali napríklad Dušan Jamrich, František Kovár alebo Kamil Mikulčík. Okrem nich vystúpilo aj Muchovo kvarteto a veľa ďalších hostí... Minister kultúry Marek Maďarič si včera na Miroslava Válka zaspomínal aj ako na politika: „Bol to prvý slovenský minister kultúry a napriek tomu, že pôsobil v čase, kedy ideológia strážila kultúru, aj ju krivila, on v rade ministrov vyčnieva ako osobnosť, ktorá si napriek tomu dokázala uchovať ľudský a intelektuálny kredit.“ Slávnostný program venovaný Miroslavovi Válkovi s názvom Príťažlivosť poézie pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča zorganizovalo Národné osvetové centrum v réžii Michala Spišáka a scénar pripravila Jana Liptáková. ...

 • Výberové konanie na funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

  6.6.2017

  Výberové konanie na funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšínMinister kultúry Slovenskej republiky podľa zákona č.138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“). Žiadosť o zaradenie do výberového konania (ďalej len „žiadosť“) podpísanú uchádzačom spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky najneskôr do 30. júna 2017 do 15.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Prihláška na funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúcim je čas doručenia prihlášky. Výberové konanie sa uskutoční 11. júla 2017 a bude verejné. ...

 • Bezplatné vstupy do múzeí a galérií

  2.6.2017

  volny vstup do muzei a galeriiMilovníci kultúry môžu naďalej využívať možnosť bezplatnej návštevy ktorejkoľvek galérie alebo múzea, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Takáto príležitosť sa návštevníkom ponúka vždy prvú nedeľu každého mesiaca a výnimkou nie je ani najbližšia nedeľa 4. júna 2017....

 • Národná cena za dizajn 2017 Vyhlásenie súťaže

  2.6.2017

  Národná cena za dizajn 2017 Vyhlásenie súťažeSlovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje nový, v poradí 14. ročník súťaže Národná cena za dizajn...

 • Rokovanie Rady Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport v Bruseli

  24.5.2017

   Rokovanie Rady Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport v BruseliMinister kultúry SR Marek Maďarič sa dnes v Bruseli zúčastnil na zasadnutí Rady Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport, kde Slovenskú republiku zastupoval v oblasti kultúry. Hlavnou témou bola revízia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Zasadnutie viedol maltský minister Owen BONNICI....

 • Múzeum letectva v Košiciach sprístupnilo zrekonštruované lietadlo Messerschmitt Bf-109

  18.5.2017

  FOTO TASR - František IvánSlovenské technické múzeum – Múzeum letectva v Košiciach od dnešného dňa verejnosti sprístupnilo lietadlo Messerschmitt Bf-109, ktoré múzeum získalo medzinárodnou výmenou v novembri roku 2012 a od roku 2014 ho komplexne reštaurovalo. Projekt "Reštaurovanie lietadla Messerschmitt Bf-109", ktorý kontinuálne prebiehal až do roku 2016 podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky účelovými dotáciami v celkovej výške 79 000 Eur. ...

 • Parlament schválil zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

  10.5.2017

  MK SR LogoPoslanci národnej rady dnes na svojej 17. schôdzi v druhom čítaní schválili zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Kompetencia prideľovania dotácií v tejto oblasti sa tak od 1. júla 2017 presúva z Úradu vlády SR pod novú verejnoprávnu inštitúciu nezávislú od ústredných orgánov štátnej správy reprezentovanú odborníkmi zo všetkých národnostných menšín. Nový fond bude zároveň hospodáriť s takmer dvojnásobným rozpočtom 8 miliónov eur. ...

 • Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2016 sú známe

  4.5.2017

  NKS 2016Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti dnes vyhlásil výsledky 25. ročníka súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2016. Odborná porota, ktorej predsedal Daniel Brunovský vyberala spomedzi 134 prihlásených kníh. Sedem titulov získalo ocenenie a do kolekcie najkrajších kníh za rok 2016 porota vybrala ďalších 20 titulov a 6 študentských prác....


Stránka: 4 z 7 Choď na :   1  2  3  4  5  6  7    Záznamov: 68


Linky