Aktuality ministerstva kultúryStránka: 3 z 10 Choď na :   1  2  3  4  5  6  7    Záznamov: 96

 • Spoznali sme najlepšiu galériu a knižnice za rok 2018

  28.6.2019

  Zdroj: TASRVo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa dnes uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulov Galéria roka 2018 a Knižnica roka 2018. Za najlepšiu galériu Slovenska za uplynulý rok bola vyhlásená Stredoslovenská galéria Banská Bystrica. Titul Knižnica roka získali Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Mestská knižnica mesta Piešťany. Víťazi si ocenenia prebrali z rúk ministerky kultúry Ľubice Laššákovej....

 • Aktualizácia harmonogramu výziev na predkladanie žadostí v rámci Prioritnej osi 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

  26.6.2019

  Aktualizácia harmonogramu výziev na predkladanie žadostí v rámci Prioritnej osi 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónochMinisterstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4.0 na rok 2019. ...

 • Vláda schválila prelomový dokument v oblasti rozvoja miestnej a regionálnej kultúry

  26.6.2019

  Vláda schválila prelomový dokument v oblasti rozvoja miestnej a regionálnej kultúryZ iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej vláda na včerajšom rokovaní odobrila Koncepciu Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030. Schváleným dokumentom rezort kultúry vytvára dlhodobejší plán na zásadnú pozitívnu zmenu v rozvoji kultúry v našich regiónoch. Koncepcia jednak stanovuje priority pre podporu a udržateľný rozvoj miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín na Slovensku a zároveň predstavuje obsahové východisko pre komplexnú Stratégiu v tejto oblasti, ktorá doposiaľ chýbala....

 • Úspešný reštart Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo

  21.6.2019

  Úspešný reštart Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvoPo približne tri a pol roku sa 19. júna 2019 uskutočnilo v priestoroch Národného osvetového centra oficiálne rokovanie Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo v rámci realizácie nového Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu fungovaniu trhu práce v Slovenskej republike pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. ...

 • Ministerka kultúry bola čestným hosťom na otvorení výstavy „Petrohrad očami detí“

  21.6.2019

  Ministerka kultúry bola čestným hosťom na otvorení výstavy „Petrohrad očami detí“ Pod záštitou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Petrohrade sa včera v meste na Neve otvorila výstava „Petrohrad očami detí“. Na vernisáži sa zúčastnila aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, ktorá pracovnú návštevu Ruskej federácie využila aj na intenzifikáciu rusko-slovenských kultúrnych vzťahov. ...

 • Stanovisko Ministerstva kultúry SR k iniciatíve poslancov strany SaS k novelizácii zákona o štátnom jazyku

  18.6.2019

  Stanovisko Ministerstva kultúry SR k iniciatíve poslancov strany SaS k novelizácii zákona o štátnom jazykuStanovisko Ministerstva kultúry SR k iniciatíve poslancov strany SaS k novelizácii zákona o štátnom jazyku...

 • Ministerka kultúry otvorila 8. ročník Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+

  18.6.2019

  Ministerka kultúry otvorila 8. ročník Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+Bratislava je v týchto dňoch centrom odbornej diskusie o potrebe prehĺbenia spolupráce európskych knižníc. Od 17. do 19. júna prebieha v Historickej budove Národnej Rady SR 8. ročník Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+ s ústrednou témou „Knižnice pre Európu – Európa pre knižnice“. Podujatie je organizované Univerzitnou knižnicou v Bratislave a koná sa pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej. ...

 • Poznáme Múzeum roka 2018 a laureátov Ceny Andreja Kmeťa

  17.6.2019

  Poznáme Múzeum roka 2018 a laureátov Ceny Andreja Kmeťa Vo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa dnes uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulu Múzeum roka 2018 a vyhlasovanie výsledkov Ceny Andreja Kmeťa. Za najlepšie múzeum na Slovensku v uplynulom roku bolo vyhlásené Múzeum mesta Bratislavy a prestížnu Cenu Andreja Kmeťa získalo šesť významných osobností z oblasti múzeí, galérií a folkloristiky. Ocenenia odovzdala ministerka kultúry Ľubica Laššáková....

 • Spolupráca Vyšehradskej skupiny v oblasti kultúry napreduje

  12.6.2019

  Spolupráca Vyšehradskej skupiny v oblasti kultúry napredujeV dňoch 10. – 11. júna 2019 sa vo Vígľaši uskutočnilo 29. stretnutie ministrov krajín Vyšehradskej skupiny zodpovedných za oblasť kultúry. Zasadnutie bolo dôležitým medzníkom spolupráce krajín V4 v oblastiach umenia, kultúrneho dedičstva či audiovizuálnej tvorby. Vďaka slovenskému predsedníctvu bola ťažiskovou témou rokovania aj oblasť podpory tradičnej ľudovej kultúry....

 • 29. stretnutie ministrov kultúry krajín Vyšehradskej skupiny

  10.6.2019

  29. stretnutie ministrov kultúry krajín Vyšehradskej skupiny V dňoch 10. – 11. júna 2019 sa vo Vígľaši koná 29. stretnutie ministrov krajín Vyšehradskej skupiny zodpovedných za oblasť kultúry. Stretnutie bude dôležitým medzníkom spolupráce krajín V4 v oblastiach kultúrneho dedičstva, scénického umenia audiovizuálnej tvorby, ako aj v sfére podpory dizajnérov, knižnično-informačných odborníkov a študentov hudobných inštitúcií. Vďaka slovenskému predsedníctvu je ťažiskovou témou rokovania aj oblasť podpory tradičnej ľudovej kultúry. ...


Stránka: 3 z 10 Choď na :   1  2  3  4  5  6  7    Záznamov: 96


Linky