Aktuality ministerstva kultúryStránka: 3 z 7 Choď na :   1  2  3  4  5  6  7    Záznamov: 68

 • Súťaž Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2016

  4.8.2017

  kulturna pamiatka 2016Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, a.s. a Združenie historických miest a obcí SR vyhlasujú XII. ročník celoštátnej súťaže Fénix -Kultúrna pamiatka roka 2016. Súťaže sa môžu zúčastniť vlastníci/správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrnych pamiatok“) alebo samosprávy obcí, v ktorých sa pamiatkové územia nachádzajú, a ktorých obnova alebo reštaurovanie bolo ukončené v hodnotenom období....

 • Správa o starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru

  25.7.2017

  logo MK SRVláda SR vzala na dnešnom rokovaní na vedomie Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020. Z tejto správy, ktorú na rokovanie predložilo ministerstvo kultúry, okrem iného vyplýva, že naši najmenší školáci by sa mali postupne oboznamovať s ľudovými tradíciami Slovenska aj prostredníctvom šlabikárov venovaných jednotlivým prvkom z Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Sériu šlabikárov pripravuje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru v rámci Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (CTĽK-SĽUK), ktoré je koordinátorom plnenia úloh stanovených v strategickom materiáli. „Jedným z prvých šlabikárov, ktorý už je pripravený do tlače, je Šlabikár tradičnej ľudovej kultúry Fujara,“ uvádza ministerstvo kultúry v správe....

 • Tri výrazné impulzy pre podporu slovenskej kinematografie

  20.7.2017

  logo MK SRMinister kultúry Marek Maďarič podpísal tento týždeň novelu vyhlášky o filmovom projekte, ktorá zatraktívňuje jeden z dôležitých impulzov pri podpore audiovizuálneho priemyslu na Slovensku. Novela, pripravená ministerstvom kultúry, prináša od 1.8. tohto roka najmä zásadné zníženie limitu povinných výdavkov filmových projektov pre to, aby mohli producenti žiadať Audiovizuálny fond o spätnú dotáciu vo výške 20% z oprávnených výdavkov na filmový projekt....

 • Výzva na predkladanie návrhov na vymenovanie člena rady Audiovizuálneho fondu

  18.7.2017

  logo MK SRMinister kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyzýva osoby pôsobiace v audiovízii v Slovenskej republike na predloženie návrhov na vymenovanie člena rady Audiovizuálneho fondu z oblasti nezávislých producentov v audiovízii. ...

 • Norbert Molnár prvým riaditeľom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

  12.7.2017

  logo MK SRPrvým riaditeľom novovzniknutého Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa na základe výberového konania stane Norbert Molnár. Minister kultúry ho do funkcie vymenuje v najbližších dňoch. Prvými úlohami nového riaditeľa budú riešenie sídla fondu, dobudovanie všetkých jeho orgánov, tak ako mu to určuje zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a takisto vypísanie úvodnej výzvy do konca tohto roka....

 • Verejné vypočutie kandidátov na riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

  7.7.2017

  logo MK SRVerejné vypočutie kandidátov na post riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín bude v utorok 11.7.2017 o 10h v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave (Klariská 5). Výberové konanie vyhlásilo ministerstvo kultúry začiatkom júna, uchádzači spĺňajúci predpísané predpoklady na výkon funkcie mohli posielať svoje žiadosti, vrátane projektu rozvoja fondu, do 30. 6. ...

 • Celoslovenské oslavy pri príležitosti štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín

  26.6.2017

  logo MK SRPri príležitosti štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda sa v stredu 5. júla 2017 o 16:30 hod., na hrade Devín uskutočnia celoslovenské oslavy pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. ...

 • Minister kultúry na zasadnutí Rady fondu Eurimages

  23.6.2017

  Minister kultúry na zasadnutí Rady fondu EurimagesPlenárnym zasadnutím Rady fondu Eurimages, ktoré svojím príhovorom otvoril minister kultúry Marek Maďarič, sa dnes v Bratislave končí historicky prvé zasadnutie Rady Eurimages na Slovensku. Eurimages je kinematografický fond Rady Európy zameraný na koprodukciu, distribúciu a prezentáciu diel európskej kinematografie. Popri zdrojoch z národných filmových fondov je práve Eurimages považovaný za dôležitý zdroj dofinancovania koprodukčných kinematografických projektov....

 • Minister kultúry predstavil návrh na zmenu voľby generálneho riaditeľa RTVS

  21.6.2017

  Minister kultúry predstavil návrh na zmenu voľby generálneho riaditeľa RTVSMinister kultúry Marek Maďarič predstavil dnes na tlačovej konferencii svoj ideový zámer zmeny modelu voľby generálneho riaditeľa verejnoprávnej RTVS. Cieľom je voľbu šéfa RTVS presunúť z parlamentu na tzv. zbor voliteľov a tým posilniť nezávislosť šéfa RTVS od politickej moci. Na tento účel navrhne minister kultúry vytvoriť zbor voliteľov, ktorý by bol zložený zo zástupcov relevantných subjektov a občianskej verejnosti. Odvolanie GR RTVS by zároveň prešlo do kompetencie Rady RTVS....

 • Zástupkyňa MK SR podpredsedníčkou konferencie o ochrane rozmanitosti kultúrnych prejavov

  16.6.2017

  logo MK SRNovou podpredsedníčkou šiestej konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov za región strednej a východnej Európy bola na aktuálnom zasadaní krajín Dohovoru zvolená aj Jana Kňažková za Slovenskú republiku. Jana Kňažková je riaditeľkou odboru európskych záležitostí MK SR a zároveň členka medzivládneho výboru pre ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov....


Stránka: 3 z 7 Choď na :   1  2  3  4  5  6  7    Záznamov: 68


Linky