Nový generálny riaditeľ SNM Viktor Jasaň sa ujal funkcie

01.08.2014 - Nový generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Viktor Jasaň sa dnes ujal funkcie. Stalo sa tak po tom, ako minister kultúry Marek Maďarič Viktora Jasaňa vymenoval za nového generálneho riaditeľa SNM na základe výsledkov výberového konania.

Prvý polrok 2014 sa niesol v znamení finančného ukončenia 13 investičných projektov EHMK – Košice 2013

21.07.2014 - Zo všetkých 20 národných investičných projektov podporených v rámci prioritnej osi 7 Regionálneho operačného programu (Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013), sa k 30.06.2014 podarilo riadne ukončiť 13 projektov, a to nielen po stránke fyzickej realizácie, ale i po stránke...

FÉNIX – Kultúrna pamiatka roka 2013

FÉNIX – Kultúrna pamiatka roka 2013

26.06.2014 - Ministerstvo kultúry SR a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, a.s. a Združenie historických miest a obcí SR vyhlasujú IX. ročník celoštátnej súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2013.

Minister kultúry Marek Maďarič sa zúčastnil na slávnostnom otvorení digitalizačného pracoviska SFÚ

Minister kultúry Marek Maďarič sa zúčastnil na slávnostnom otvorení digitalizačného pracoviska SFÚ

18.06.2014 - Minister kultúry Marek Maďarič sa dnes zúčastnil na slávnostnom otvorení moderného digitalizačného pracoviska Slovenského filmového ústavu v suterénnych priestoroch bratislavského Kina Lumière.

Linky